Здравствуйте, мы Вас не знаем, авторизируйтесь или зарегистрируйтесь
0

Прививка после высокого ацетона

Спрашивает: Таня, Кременчуг
Пол: Женский
Возраст: 2
Хронические заболевания: Цитомегаловирус
Здравствуйте, Ребеночку 2,4 года. Две недели назад лежали в инфекц. С высоким ацетоном. Первую недельку после выздоровления был жидкий стул (видимо смыли всю микрофлору делали промывание желудка). Пропили энтерол. Сейчас стул нормализовался. Сделали узи брюшной полости. Заключение
дискинезия желчевыводящих путей.
Скажите пожалуйста исходя из наших анализов сейчас можно делать ребенку прививку (полием., дифтерия коклюш, столбняк) (делали один раз год назад инфанрик ипв). Заранее спасибо
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) цей показник в динаміці 20 Од/л
Чоловіки: до 41.0
Жінки: до 33.0
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) цей показник в динаміці 36 Од/л
Чоловіки: до 40.0
Жінки: до 32.0
Γ
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) цей показник в динаміці 7 Од/л
Жінки: 5.0 - 36.0
Чоловіки: 8.0 - 61.0
Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) цей показник в динаміці 122 Од/л
Діти:
1 день життя: до 250.0
2-5 днів життя: до 231.0
6 днів-6 місяців: до 449.0
7 місяців-1 рік: до 462.0
1-3 роки: до 281.0
4-6 років: до 269.0
7-12 років: до 300.0
13-17 років (Ж): до 187.0
13-17 років (Ч): до 390.0
Жінки: 35.0 - 104.0
Чоловіки: 40.0 - 129.0
Білірубін непрямий розрахунок цього показника неможливо провести
Білірубін загальний цей показник в динаміці 2.8 мкмоль/л
Діти:
Підвищений ризик розвитку гіпербілірубінемії:
Новонароджені:
24 години життя: більше або дорівнює 137.0
48 годин життя: більше або дорівнює 222.0
84 години життя: більше або дорівнює 290.0
Старше 1-го місяця: до 17.0
Дорослі: до 21.0
Білірубін прямий цей показник в динаміці
< 1.5 мкмоль/л до 5.0
Білок загальний цей показник в динаміці 61.4 г/л
Діти:
Новонароджені: 46.0 - 70.0
до 1 тижня життя: 44.0 - 76.0
7 міс. -1 рік: 51.0 - 73.0
1-2 роки: 56.0 - 75.0
Старше 3 років: 60.0 - 80.0
Дорослі: 66.0 - 87.0
Альбумін цей показник в динаміці 43.1 г/л
Діти:
0 - 4 дні: 28.0 - 44.0
4 дні - 14 років: 38.0 - 54.0
14 - 18 років: 32.0 - 45.0
Дорослі: 35.0 - 52.0
Креатинін цей показник в динаміці 25 мкмоль/л Діти:
Новонароджені: 21.0 - 75.0
2-12 міс.: 15.0 - 37.0
1-3 роки: 21.0 - 36.0
3-5 років: 27.0 - 42.0
5-7 років: 28.0 - 52.0
7-9 років: 35.0 - 53.0
9-11 років: 34.0 - 65.0
11-13 років: 46.0 - 70.0
13-15 років: 50.0 - 77.0
Дорослі:
Жінки: 44.0 - 80.0
Чоловіки: 62.0 - 106.0
Сечовина цей показник в динаміці 2.8 ммоль/л
Дорослі: 2.76 - 8.07
Сечова кислота цей показник в динаміці 126 мкмоль/л
Чоловіки: 202.3 – 416.5
Жінки: 142.8 – 339.2
Холестерин цей показник в динаміці 3.59 ммоль/л
до 5.2 - Відсутність ризику
5.2 - 6.2 - Умовний ризик
більше або дорівнює 6.2 - Високий ризик
Тригліцериди цей показник в динаміці 1.01 ммоль/л
до 2.3
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL)
цей показник в динаміці
0.84 ммоль/л
Жінки:
Більше 1.68 - Відсутність ризику
1.15 - 1.68 - Умовний ризик
до 1.15 - Високий ризик
Чоловіки:
Більше 1.45 - Відсутність ризику
0.90 - 1.45 - Умовний ризик
до 0.90 - Високий ризик
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL) цей показник в динаміці
2.29 ммоль/л
до 2.59 - оптимальний рівень
2.59 - 3.34 - вище оптимального рівня
3.37 - 4.12 - пригранично-високий рівень
4.14 - 4.89 - високий рівень
більше або дорівнює 4.92 - дуже високий рівень
Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL) цей показник в динаміці
0.46 ммоль/л 0.26 - 1.00
Коефіцієнт атерогенності (КА) цей показник в динаміці 3.27 Од до 3.0
Глюкоза (сироватка) цей показник в динаміці
3.62 ммоль/л
Новонароджені діти (1 день життя): 2.22 - 3.33
Новонароджені діти ( 1 дня життя): 2.78 - 4.44
Діти: 3.33 - 5.55
Дорослі: 4.11 - 5.89
60 - 90 років: 4.56 - 6.38
Старше 90 років: 4.16 - 6.72
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR)
цей показник в динаміці
2 мм/год. Нормативні значення (метод Вестергрена):
Діти до 17 років: до 10.0
Чоловіки (17 - 50 років): до 15.0
Чоловіки (старше 50 років): до 20.0
Жінки (17 - 50 років): до 20.0
Жінки (старше 50 років): до 30.0
АНАЛІЗ КРОВІ РОЗГОРНУТИЙ
Лейкоцити (WBC)
цей показник в динаміці
4.47 10^9 клітин/л
Діти: до 1 року: 6.5-12.5
1-3 роки: 5.0-12.0
3-6 років: 4.5-10.0
6-16 років: 4.3-9.5
Дорослі: 4.0-9.0
Еритроцити (RBC) цей показник в динаміці 4.15 10^12 клітин/л
Діти: до 1 року: 3.3-4.9
1-6 років: 3.5-4.5
6-12 років: 3.5-4.7
12-16 років: 3.6-5.1
Дорослі:
Чоловіки: 4.0-5.0
Жінки: 3.7-4.7
Гемоглобін (HGB) цей показник в динаміці 110 г/л
Діти: до 1 року: 100-140
1-6 років: 110-145
6-16 років: 115-150
Дорослі:
Чоловіки: 130-160
Жінки: 120-140
Гематокрит (НСТ) цей показник в динаміці 32 %
Діти: до 1 року: 32-49
1-16 років: 32-45
Дорослі: 35-54
Середній об'єм еритроцита (MCV)
цей показник в динаміці
77.1 фл Діти: до 1 року: 77-100
1-16 років: 78-98
Дорослі: 76-96
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (МСН)
цей показник в динаміці
26.5 пг Діти: до 1 року: 28-35
1-16 років: 28-32
Дорослі: 27-33
Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (МСНС)
цей показник в динаміці
34.4 г/дл 32.0 - 36.0
Тромбоцити (PLT)
цей показник в динаміці
236 10^9 клітин/л Діти: до 1 року: 180-400
1-16 років: 160-390
Дорослі: 180-360
Ширина розподілення еритроцитів (RDW-SD)
цей показник в динаміці
34 фл 35.0 - 46.0
Ширина розподілення еритроцитів (RDW-CV)
цей показник в динаміці
12.5 % 12.0 - 15.0
Ширина розподілення тромбоцитів за обсягами (PDW)
цей показник в динаміці
9.9 % 10.0 - 20.0
Середній об'єм тромбоцитів (MPV)
цей показник в динаміці
9.9 фл 6.0 - 13.0
Тромбокрит (РСТ)
цей показник в динаміці
0.23 % 0.1 - 0.5
Нейтрофіли (на 100 лейкоцитів)
цей показник в динаміці
24.6 % Діти: до 1 року: 15-45
1-6 років: 25-60
6-12 років: 35-65
12-16 років: 40-65
Дорослі: 47-72
Нейтрофіли (абс.)
цей показник в динаміці 1.1 10^9 клітин/л
Дорослі:
Жінки: 1.56 – 6.13
Чоловіки: 1.78 – 5.38
Лімфоцити (на 100 лейкоцитів) цей показник в динаміці 60.2 %
Діти: до 1 року: 38-74
1-6 років: 26-60
6-12 років: 24-54
12-16 років: 22-50
Дорослі: 19-37
Лімфоцити (абс.) цей показник в динаміці 2.69 10^9 клітин/л
Дорослі:
Жінки: 1.18 – 3.74
Чоловіки: 1.32 – 3.57
Моноцити (на 100 лейкоцитів)
цей показник в динаміці
12.5 % Діти: до 1 року: 2-12
1-16 років: 2-10
Дорослі: 3-10
Моноцити (абс.)
цей показник в динаміці
0.56 10^9 клітин/л Дорослі:
Жінки: 0.24 – 0.82
Чоловіки: 0.30 – 0.82
Еозинофіли (на 100 лейкоцитів)
цей показник в динаміці
2.7 % Діти: до 12 років: 0.5-7.0
12-16 років: 0.5-6.0
Дорослі: 0.5-5.0
Еозинофіли (абс.)
цей показник в динаміці
0.12 10^9 клітин/л Дорослі:
Жінки: 0.04 – 0.36
Чоловіки: 0.04 – 0.54
Базофіли (на 100 лейкоцитів)
цей показник в динаміці
0 % 0.0 - 1.0
Базофіли (абс.)
цей показник в динаміці
0 10^9 клітин/л 0.01 – 0.08
АНАЛІЗ СЕЧІ ЗАГАЛЬНИЙ -30% Здайте цей аналіз
в пакеті зі знижкою!
Доставлена кількість, мл 25 мл
Прозорість прозора прозора
Колір жовтий від світло-жовтого до жовтого кольору
Відносна щільність 1.02 1.010 - 1.020
рН 5 5.0 - 9.0
Лейкоцити 25 Leu/µL не виявлені
25 = +
100 = ++
500 = +++
Лейкоцити визначаються за активністю лейкоцитестерази.
Hітрити не виявлені не виявлені
Білок не виявлений г/л не виявлений
0.25 = +
0.75 = +
1.5 = ++
5.0 = +++
Глюкоза не виявлена ммоль/л не виявлена
3 = +
6 = ++
17 = +++
56 = ++++
Кетонові тіла не виявлені ммоль/л не виявлені
0.5 = +
1.5 = ++
5.0 = +++
15 = ++++
Уробіліноген сліди мкмоль/л сліди
17 = +
68 = ++
135 = +++
200 = ++++
Білірубін не виявлений мкмоль/л не виявлений
17 = +
50 = ++
100 = +++
Еритроцити не виявлені Ery/µL не виявлені
10 = +
25 = ++
50 = +++
150 = ++++
250 = +++++
Еритроцити визначаються за активністю псевдопероксидази.
РУЧНА МІКРОСКОПІЯ ОСАДУ СЕЧІ -30% Здайте цей аналіз
в пакеті зі знижкою!
Лейкоцити 5-10 в п/з не виявлені, поодинокі в препараті, до 5.0 в п/зору
Еритроцити не виявлені не виявлені, поодинокі в препараті
Клітини плоского епітелію поодинокі в препараті не виявлені, поодинокі в препараті
Клітини перехідного епітелію поодинокі в препараті не виявлені, поодинокі в препараті
Клітини ниркового епітелію не виявлені не виявлені
Клітини епітелію сечового міхура не виявлені не виявлені
Слиз не виявлений не виявлений, в невеликій кількості
Гіалінові циліндри не виявлені не виявлені
Еритроцитарні циліндри не виявлені не виявлені
Лейкоцитарні циліндри не виявлені не виявлені
Воскоподібні циліндри не виявлені не виявлені
Зернисті циліндри не виявлені не виявлені
Епітеліальні циліндри не виявлені не виявлені
Кристали трипельфосфатів не виявлені не виявлені
Кристали оксалату кальцію не виявлені не виявлені
Кристали сечової кислоти не виявлені не виявлені
Кристали біурата амонію не виявлені не виявлені
Кристали карбонату кальцію не виявлені не виявлені
Кристали білірубіну не виявлені не виявлені
Кристали фосфату кальцію не виявлені не виявлені
Кристали фосфорнокислого вапна не виявлені не виявлені
Аморфні фосфати не виявлені не виявлені
Аморфні урати не виявлені не виявлені
Бактерії не виявлені не виявлені
Дріжджеподібні гриби не виявлені не виявлені
Категория: Педиатр
Добавлен: 31 августа 2016 года

Похожие и рекомендуемые вопросы

Высокий холестерин Помогите пожалуйста разобраться с анализами. Ребеночку 2 года,...
Поныжены лейкоциты в крови Помогите пожалуйста разобраться с анализами. На протяжении...
Имунограма Розшифруйте аналізи будь ласка. Чи нормальні результати, яка загальна картина Название...
Прокоментируйте пожалуйста анализы на гормоны Сдавала на 16 день цыкала Пролактин16.07нг/мл...
Пролактин на 4 день цикла У меня была замершая беременность, делали выскабливание....
Виділення коричневі, затримка Ми плануємо дитинку, була ЗВ на 9 тижні, не виходило...
Клинич анализ крови Последнее время чувствую слабость. Иногда тянущие боли слева посередине...
Поликистоз яичников повышеный ДГАЭС Мне 28 лет. Ставят диагноз СПКЯ. Результаты УЗИ:...
Помогите с лечением цистита Часто болею циститом сейчас опять обострение, боль ноющая...
ВПЛ(вакцина), делать вакцину или нет! Срочно! Я Вам писала про ВПЧ, ВЫ мне дали ответ,...
Пакет №129(Церквикальный скрининг) Ни каких болей нет. Напиши пожалуйста ответ анализа...
Препарат Алактин Елена Викторовна! Назначили препарат Алактин, По 1/4 2 раза в неделю...
Помогите расшифровать анализ на макропролактин Прокомментируйте пожалуйста анализ!...
Гепатит? Поможіть розібратися з аналізами на гепатити Назва параметра Результат Одиниці...
Повышен пролактин Пролактин рекомендованные врачи этот показатель в динамике 46.71 нг/мл Діти...
Целиакия? Моему сыну почти 2 года не могут поставить диагноз. Наблюдаемся у гематолога,...
ПАП тест ВПЧ Помогите, пожалуйста, расшифровать ПАП тест и анализ на ВПЧ. ПАП тест:...
Розшифруйте результати аналізу Допоможіть розшифрувати аналізи Оцінка якості матеріалу Матеріал...

5 ответов

Не забывайте оценивать ответы врачей, помогите нам улучшить их, задавая дополнительные вопросы по теме этого вопроса.
Также не забывайте благодарить врачей.
Шиш Елена Борисовна
педиатр 2016-09-02 13:57
Добрый день.
Результаты анализов говорят о восстановительном периоде после болезни. Когда были сделаны анализы?
Если сейчас, тогда можно подождать 7-10 дней и можно делать прививку. Если анализы были сделаны после выписки, тогда уже можно прививаться.
Всего доброго.
1
Таня 2016-09-04 15:47
Спасибо за внимание. Перед прививкой нужно еще раз пересдать анализ крови?
0
Шиш Елена Борисовна
педиатр 2016-09-04 15:55
Если у ребенка нет никаких жалоб и симптомов, вызывающих вопросы, то необходимости в повторном анализе нет.
0
Таня 2016-09-06 11:37
Подскажите пожалуйста чем нам можно прививаться. Ровно год назад делали инфанрикс ИПВ (коклюш, дифтерия, столбняк, полимел.) сейчас этой вакцины нет. Чем можно ее заменить? Спасибо
0
Шиш Елена Борисовна
педиатр 2016-09-06 14:41
Нужно смотреть, какие все прививки были сделаны ребенку. Если подходит по необходимости, то можно Пентаксим (АКДС+пол+ХИБ) или отдельно АКДС (харьковская).
0

Поиск по сайту

Вверх ↑
Задать вопрос